1336/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/1974) 24 § 1 mom., sådant det lyder i lag 885/1994, som följer:

24 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelsepension i tillämpliga delar 9, 10 c, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 b―19 d, 20, 21, 21 a―21 e och 22 § lagen om pension för arbetstagare samt 16―18 § och 19 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 165/1999
ShUB 28/1999
RSv 139/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.