1315/1999

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1999

Skattestyrelsens beslut om ändring av Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom, 13 § 3 och 4 mom. samt 17 § 2 och 3 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95)

ändrat 13 § 1 mom. Skattestyrelsens beslut den 12 december 1996 om deklarationsskyldighet (SkatteSb 1117/96) som följer:

13 §
Medverkande i skatteförslagsförfarandet

Fysiska personer och dödsbon som inte fått en deklarationsblankett av skatteverket är inte skyldiga att lämna in skattedeklaration inom den i 4 § 1 mom. stadgade tiden. Skattedeklaration skall dock lämnas in senast den i 2 mom. utsatta tiden om den skattskyldige inte heller fått ett skatteförslag.

Ett rättat skatteförslag returneras senast den 19 juni till det skatteverk som skickat förslaget.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000. Beslutet tillämpas första gången på de skattedeklarationer som skall lämnas in för 1999 års beskattning.

Helsingfors den 20 december 1999

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Kristiina Virmajoki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.