1267/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 5 a § lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/1969) 5 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1485/1995, som följer:

5 a §

När en förtida ålderspension fastställs, tillämpas 5 a § lagen om pension för arbetstagare. För företagare födda 1935 minskas dock den förtida ålderspensionen med 0,39 procent per månad.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Denna lag tillämpas på pensioner som börjar när denna lag träder i kraft eller därefter.

RP 93/1999
ShUB 23/1999
RSv 126/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.