1258/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av vallagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 138 § 2 mom., 139 § och 142 § 2 mom. som följer:

138 §
Valet av president

Har någon kandidat vid det första valet i hela landet fått mer än hälften av de avgivna rösterna, skall statsrådet konstatera att han eller hon med stöd av grundlagen har blivit vald till republikens president samt skriftligen underrätta honom eller henne om detta och utfärda en kungörelse om valresultatet som skall publiceras i Finlands författningssamling. I kungörelsen skall också anges vilket antal röster som varje kandidat vid presidentvalet har fått i hela landet och antalet röster som avgivits vid valet.

139 §
Kungörelse om det andra valet

Har ingen av kandidaterna fått majoriteten av de avgivna rösterna och presidenten av denna anledning inte har blivit vald vid det första valet, skall statsrådet den fjärde dagen efter valdagen utfärda en kungörelse om resultatet av det första valet vilken publiceras i Finlands författningssamling. I kungörelsen skall anges vilket antal röster varje kandidat vid det första valet har fått i hela landet. I den skall även tillkännages att valet av president enligt grundlagen sker vid ett andra val samt vilka två kandidater som är presidentkandidater vid detta och vilka nummer kandidaterna har enligt 42 § 2 mom.

142 §
Valet av president

Statsrådet skall den fjärde dagen efter det andra valets valdag konstatera vilkendera kandidaten som vid det andra valet har fått flest röster och med stöd av grundlagen blivit vald till republikens president. Efter att ha konstaterat valresultatet skall statsrådet underrätta den som har valts till president om detta samt utfärda en kungörelse om valresultatet som skall publiceras i Finlands författningssamling. I kungörelsen skall anges det antal röster som vardera kandidaten vid det andra valet har fått i hela landet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 148/1999
GrUB 7/1999
RSv 103/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.