1256/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 4 § lagen om Finlands Banks tjänstemän

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1998 om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) 4 § 2 mom. som följer:

4 §

Om de allmänna utnämningsgrunderna bestäms i grundlagen. När Finlands Bank fattar beslut om en utnämning får den inte utan fog försätta någon i annan ställning än andra på sådana grunder som nämns i 9 §. Vid besättande av tjänster gäller i övrigt vad direktionen bestämmer.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 148/1999
GrUB 7/1999
RSv 103/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.