1246/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal

På föredragning av arbetsministern föreskrivs med stöd av 13 a § lagen den 7 juni 1946 om kollektivavtal (436/1946), sådant detta lagrum lyder i lag 660/1984:

1 §

De maximibelopp i 7 § 1 mom. lagen om kollektivavtal (436/1946) som föreskrivs för plikt är i motsvarighet till förändringen i penningvärdet 140 000 och 1 400 mark.

Maximibeloppet för plikt enligt 9 § 1 mom. lagen om kollektivavtal är i motsvarighet till förändringen i penningvärdet 140 000 mark.

Från och med att euron blir det enda betalningsmedlet, är de maximibelopp för plikt som nämns ovan 23 500 respektive 230 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 december 1996 om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal (1053/1996).

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.