1238/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om ändring av jaktförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 35 §, samt

ändras 25 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 869/1998 som följer:

25 §
Särskilda fredningstider

Icke fredade fåglar är fredade 10.4.―31.7. Kolonier av gråtrut är alltid fredade. Jaktvårdsdistriktet kan bevilja tillstånd till avvikelse från fredning som anges i detta moment, om det är nödvändigt för att förhindra skada och det inte finns någon annan tillfresställande lösning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.