1223/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 3 och 6 § lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 december 1990 om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 1 mom. och 6 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. delvis ändrat i lag 1393/1991 och 6 § 1 mom. i lag 1390/1995, som följer:

3 §
Skatteobjekt

Källskatt på ränteinkomst skall betalas för följande inhemska ränteinkomster:

1) ränta på depositioner på ett konto för mottagande av depositioner från allmänheten i en inhemsk depositionsbank eller i en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller på ett motsvarande konto i ett andelslags sparkassa, i ett andelslag som bedriver lånerörelse enligt 18 a § lagen om andelslag (247/1954) eller i ett intressekontor som har inrättats av arbetsgivaren samt

2) ränta på masskuldebrevslån som avses i 34 § lagen om skuldebrev (622/1947) och som har bjudits ut till allmänheten för teck ning och som skall införas i den förteckning som finansinspektionen för.


6 §
Skattebelopp och uträkningen av skatten

Beloppet av källskatten på ränteinkomst är 29 procent av räntan på en deposition eller ett masskuldebrevslån.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagens 6 § tillämpas på sådan ränta som avses i denna lag och som inflyter för 2000 och tiden därefter.

RP 158/1999
StaUB 27/1999
RSv 117/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.