1221/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 20 december 1996 om ändring av inkomstskattelagen (1126/1996) som följer:


Bestämmelserna i 24 § tillämpas om ändringen av verksamhetsformen har skett den 1 januari 1997 eller därefter. Om på en skattskyldig 1996 tillämpades de bestämmelser som gäller make och om han vid kommunalbeskattningen hade rätt till pensionsinkomstavdrag för kontinuerlig pensionsinkomst med stöd av 101 § 2 och 3 mom. inkomstskattelagen, räknas hans pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen enligt 101 § 2 och 3 mom. i denna lag så länge som lagens bestämmelser om make tillämpas på honom, även i det fall att han de facto inte på grund av förvärvsinkomsterna under 1996 blivit beviljad pensionsinkomstavdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1997.

RP 39/1999
StaUB 25/1999
RSv 113/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.