1220/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) 144 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1502/1993, samt

ändras 50 § 2 mom. och 143 § 7 mom., av dessa lagrum 143 § 7 mom. sådant det lyder i lag 1170/1998, som följer:

50 §
Överlåtelseförlust

Som avdragbar överlåtelseförlust betraktas inte överlåtelse av sådan bostad för vilken överlåtelsevinsten enligt 48 § är skattefri, och inte heller förlust som uppkommit vid överlåtelse av sedvanligt bohag eller annan motsvarande egendom avsedd för personligt bruk.


143 §
Vissa övergångsbestämmelser

Vid beskattningen för 1998―2000 är det sysselsättningsstöd enligt sysselsättningsförordningen (1363/1997) som en fysisk person erhållit och det arbetsmarknadsstöd enligt 2 a kap. lagen om arbetsmarknadsstöd (1354/1997) som betalas till arbetsgivaren inte skattepliktig inkomst, om stödet används i annat än näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

RP 39/1999
StaUB 25/1999
RSv 113/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.