1202/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om ändring av köpvittnesförordningen

På föredragning av justitieministern

upphävs i köpvittnesförordningen av den 5 december 1996 (958/1996) 6 § 2 och 3 mom. 7 § 2 mom.och 13 § 2 mom. samt

ändras 1 § 1 mom. 4 punkten och 15 § 1 mom. som följer:

1 §
Köpvittnen

Offentliga köpvittnen är


4) i utlandet sådana tjänstemän eller arbetstagare vid beskickningen som avses i 33 § lagen om konsulära tjänster (498/1999).


15 §
Köpvittnets bevis, anvisningar och blanketter

Justitieministeriet fastställer formuläret för köpvittnets bevis som avses i 5 § 1 mom. och de anvisningar som avses i 6 § och som skall ges till förvärvaren samt formuläret för den blankett för köpvittnets meddelande som avses i 7 §. Om köpvittnets meddelande sänds i form av ett elektroniskt meddelande, skall det innehålla samma uppgifter som blanketten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.