1195/1999

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 1 punkten i bilaga 3 till social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer (238/1998) som följer:


Detta beslut träder i kraft den 30 december 1999.

Avgiften för 1999 bestäms med stöd av detta beslut, likväl så att avgiften är högst dubbelt så stor som tillsynsavgiften enligt de grunder som tillämpades när detta beslut trädde i kraft.

Helsingfors den 20 december 1999

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Regeringssekreterare
Pentti Wavela

Bilaga 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.