1170/1999

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1999

Undervisningsministeriets beslut om avgifter för prestationer vid statens konstmuseum

Undervisningsministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, beslutat:

1 §

För utförseltillstånd som avses i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (115/1999) uppbärs en fast avgift på 300 mark. För tillstånd som avses i lagens 7 § 3 mom. behöver avgiften likväl inte tas ut enligt prövning av statens konstmuseum.

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka statens konstmuseum prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) konstutställningar,

2) audiovisuella program, multikonstnärliga framföranden och andra program,

3) publikationer och andra trycksaker av-sedda för försäljning,

4) konserveringsforskning och konserveringsrådgivning,

5) utbildnings- och konsulttjänster,

6) informations-, bild- och utlåningstjänster,

7) användning av databaser och annan direktanvändning,

8) användning av lokaler, samt

9) andra beställda prestationer.

3 §

Begränsad användning av samlingar, bildoch informationsmaterial samt register i museets lokaler är avgiftsfri självservice.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000 och gäller till den 31 december 2001.

Helsingfors den 8 december 1999

Kulturminister
Suvi Lindén

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.