1167/1999

Given i Helsingfors den 9 december 1999

Lag om ändring av 64 § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 64 § 1 och 4 mom., sådana de lyder i lag 676/1990, samt

fogas till 64 §, sådan den lyder i nämnda lag och i lag 1242/1997, ett nytt 5 mom. som följer:

64 §
Körrätt

Motordrivna fordon, med undantag för mopeder med låg effekt och motordrivna fordon som är avsedda att styras av gående, får föras endast av den som har körrätt som motsvarar fordonets klass. Genom förordning kan bestämmas om undantag i särskilda fall.


Moped med låg effekt får föras endast av den som har fyllt 15 år.

Förarbevis som utfärdats i landskapet Åland gäller inom hela landet. Om giltigheten i Finland av sådana tillstånd att föra moped som utfärdats utomlands bestäms genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Den som har fyllt 15 år innan denna lag träder i kraft har utan hinder av kravet på körrätt enligt 64 § rätt att föra två- eller trehjulig moped.

RP 92/1999
TrUB 2/1999
RSv 64/1999

Helsingfors den 9 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.