1166/1999

Givet i Åbo den 7 maj 1999

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

fogas till 4 kap. 15 § valordningen för kyrkan av den 8 november 1991 (1056/1993) ett nytt 3 mom. som följer:

4 kap.

Val av ombud till kyrkomötet

15 §

Sametinget meddelar kyrkostyrelsen och domkapitlet i Uleåborgs stift namnen på och adresserna för ombudet för samerna och för dennes suppleanter samt utfärdar fullmakt för ombudet. På samma sätt skall man förfara om valresultatet rättas på grund av besvär eller en suppleant inträder som ombud.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Åbo den 7 maj 1999

På kyrkomötets vägnar


Jukka Paarma ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.