1155/1999

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av 2 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om faktorer som medför risk för fostrets utveckling och graviditeten samt om bedömning av denna risk

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 2 § i sitt beslut av den 13 juni 1991 om faktorer som medför risk för fostrets utveckling och graviditeten samt om bedömning av denna risk (931/1991) som följer:

2 §
Kemiska ämnen

Kemiska ämnen är anestesigaser, bly, kvicksilver, cytostatika, kolmonoxid eller os, organiska lösningar som är farliga för fostrets utveckling eller för graviditeten, ämnen vilkas emballage enligt de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen om skydd i arbete (299/1958) eller kemikalielagen (744/1989) skall förses med en påskrift i vilken riskfras R45, R46, eller R47 ingår, de cancerframkallande ämnen som nämns i arbetsministeriets beslut (838/1993) om cancerframkallande agenser samt tobaksrök i omgivningen.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2000.

Helsingfors den 8 december 1999

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.