1141/1999

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1999

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 och 2 § i sitt beslut av den 4 juni 1998 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (404/1998), sådana de lyder delvis ändrade i beslut 243/1999 och 836/1999, som följer:

1 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat

Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Advera
2) AlitraQ
3) Biosorbin MCT
4) Calogen
5) Carbospare
6) Duocal
7) Elemental 028
8) Enrich
9) Ensure
10) Ensure plus RTH
11) Fantomalt
12) Glucerna
13) Impact
14) Liquigen
15) Medasond D-Control/Fresubin D-Control
16) Medasond energy
17) Medasond 750 MCT/Fresubin 750 MCT
18) Medasond Isofiber/Fresubin IsoFibre
19) Medasond standard/Fresubin neutral
20) Medasond Supportan/Supportan
21) Nepro
22) Nutrison concentrated
23) Nutrison energirik
24) Nutrison pulver
25) Nutrison LEN soja multi fibre
26) Nutrison Multi Fibre
27) Nutrison pediatric energirik
28) Nutrison pediatric multi fibre
29) Nutrison pediatric standard
30) Nutrison pepti
31) Nutrison pre
32) Nutrison soja
33) Nutrison standard
34) Nutrodrip Energi
35) Nutrodrip Fiber
36) Nutrodrip Intensiv/Nutrodrip Mix
37) Nutrodrip Junior
38) Nutrodrip Protein
39) Nutrodrip Standard
40) Osmolite/Jevity
41) Pediasure
42) Pepti 2000
43) Polycose
44) Pre-Nutrison
45) Sandosource GI kontroll/Novasource GI Control
46) Semper
47) Semper Energi
48) Semper Extra
49) Semper Fiber
50) Semper barnsondnäring
51) Semper sondnäring naturell
52) Semper Standard
53) Semper fettreducerad
2 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Addera
2) Additene
3) Advera
4) Alimentum
5) AlitraQ
6) Biosorbin MCT
7) Calogen
8) Carbospare
9) Duocal
10) Elemental 028
11) Enrich
12) Ensini
13) Ensure
14) Ensure High Protein
15) Ensure Plus
16) Ensure Plus RTH
17) Fantomalt
18) Fortifresh
19) Fortimel
20) Glucerna
21) Impact
22) Liquigen
23) MCT Pepdite
24) MCT-oljemodul
25) Medadrink energy/Fresubin energy
26) Medadrink D-Control
27) Medadrink standard/Fresubin
28) Medadrink Supportan
29) Medasond D-Control/Fresubin D-Control
30) Medasond 750 MCT/Fresubin 750 MCT
31) Medasond Isofiber/Fresubin IsoFibre
32) Medasond standard/Fresubin neutral
33) Medasond Supportan/Supportan
34) Monogen
35) Nepro
36) Nutridrink
37) Nutrison concentrated
38) Nutrison energirik
39) Nutrison pulver
40) Nutrison Multi Fibre
41) Nutrison pediatric multi fibre
42) Nutrison pepti
43) Nutrison standard
44) Nutrodrip Energi
45) Nutrodrip Fiber
46) Nutrodrip Fiberdrink
47) Nutrodrip Intensiv/Nutrodrip Mix
48) Nutrodrip Junior
49) Nutrodrip Protein
50) Nutrodrip Standard
51) Oral Impact
52) Osmolite/Jevity
53) Pediasure
54) Pepti 2000
55) Pepti Junior
56) Polycose
57) Portagen
58) Pregestimil
59) Protifar
60) ProvidExtra
61) Resource Energidrink
62) Sandosource GI kontroll/Novasource GI Control
63) Scandishake
64) Semper
65) Semper Energi
66) Semper Extra
67) Semper Fiber
68) Semper MiniMax
69) Semper Plus
70) Semper Standard
71) Semper Teho/Dietta Teho
72) Semper fettreducerad
73) Sonana Ren-O-Prot
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Addera
2) Additene
3) AlitraQ
4) Calogen
5) Carbospare
6) Duocal
7) Ensini
8) Ensure Plus
9) Ensure Plus RTH
10) Ensure High Protein
11) Fantomalt
12) Fortifresh
13) Fortimel
14) Impact
15) Liquigen
16) MCT Pepdite
17) Medadrink energy/Fresubin energy
18) Medadrink standard/Fresubin
19) Medadrink Supportan
20) Medasond Supportan/Supportan
21) Monogen
22) Neocate
23) Neocate Advance
24) Nepro
25) Nutridrink
26) Nutri-Junior
27) Nutrison pulver
28) Nutrison pediatric energirik
29) Nutrison pediatric multi fibre
30) Nutrodrip Energi
31) Nutrodrip Intensiv/Nutrodrip Mix
32) Nutrodrip Junior
33) Nutrodrip Protein
34) Oral Impact
35) Pediasure
36) Polycose
37) Premilon
38) PreTutteli
39) Protifar
40) ProvidExtra
41) Resource Energidrink
42) Scandishake
43) Semper Energi
44) Semper barnsondnäring
45) Semper MiniMax
46) Semper Plus
47) Semper Teho/Dietta Teho
48) Sonana Ren-O-Prot


Detta beslut träder i kraft den 15 december 1999, dock så att ersättning kan betalas också för Fresubin energy-, Fresubin-, Fresubin D-Control-, Fresubin IsoFibre-, Fresubin neutral-, Supportan- och Fresubin 750 MCT-preparat som köpts den 1 september 1999 eller därefter.

Helsingfors den 8 december 1999

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.