1135/1999

Givet i Helsingfors den 3 december 1999

Finansministeriets meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta

Finansministeriet meddelar med stöd av 12 a § räntelagen av den 20 augusti 1982 (633/1982), sådan den lyder i lag av den 18 december 1998 (997/1998), att den av ministeriet fastställda referensränta som avses i 3 § 2 mom. räntelagen är 3 procent per år och den dröjsmålsränta som avses i 4 § 3 mom. är 10 procent per år från och med den 1 januari 2000.

Helsingfors den 3 december 1999

Minister
Suvi-Anne Siimes

Lagstiftningsråd
Martti Anttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.