1127/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Lag om ändring av 84 § vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 84 § 3 mom., sådant det lyder i lag 1101/1998, som följer:

84 §
Fordons godkännande för trafik och registrering

Om besiktning och registrering av fordon bestäms närmare genom förordning. Genom förordning bestäms också om registrering av fordon för export eller inteckning i bil, om användning i trafik av fordon med provnummerskyltar eller förflyttningstillstånd samt om användning i Finland av fordon som har registrerats någon annanstans.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Med förflyttningsskyltar som getts med stöd av de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft får ett fordon användas i trafik under den tid som anges i det förflyttningstillstånd som berättigar till användningen av skyltarna.

De bestämmelser som med stöd av 84 § 3 mom. utfärdats innan denna lag träder i kraft förblir i kraft tills något annat bestäms.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 107/1999
TrUB 3/1999
RSv 65/1999

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.