1116/1999

Given i Helsingfors den 3 december 1999

Lag om ändring av 40 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972) 40 §, sådan den lyder i lag 1004/1996, som följer:

40 §

Till en kommun eller samkommun som upprätthåller en hälsovårdscentral betalas ersättning för kostnader som föranleds av läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå enligt 47, 47 a och 47 b § lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 81/1999
ShUB 16/1999
RSv 54/1999

Helsingfors den 3 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.