1104/1999

Utfärdat i Helsingfors den 25 november 1999

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om säkerhetsföreskrifter för maskiner

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

upphävt 1 § i sitt beslut av den 21 december 1994 om säkerhetsföreskrifter för maskiner (1314/1994) och

ändrat 4 § 2 mom. 2 punkten i beslutet och i bilaga 1 till beslutet 4.1.2.5 f samt den finska språkdräkten i 4.2.1.4 som följer:

4 §

Beslutet tillämpas dock inte på


2) medicinsk utrustning som avses i Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik;Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000. Beslutets 4 § 2 mom. 2 punkt träder dock i kraft den 1 juni 2000.

Parlamentets och rådets direktiv 98/37/EG; EGT nr L 207, 23.7.1998, s. 1
Parlamentets och rådets direktiv 98/79/EG; EGT nr L 331, 7.12.1998, s. 1

Helsingfors den 25 november 1999

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Konsultativ tjänsteman
Pertti Siiki

Bilaga 1

4.1.2.5 Särskilda lyftredskap

Dessutom gäller följande:


f) För att kunna styrka att en tillräcklig nyttjandefaktor har uppnåtts skall tillverkaren eller dennes representant som är verksam inom EES för varje typ av komponent som avses i a ― d genomföra lämpliga prov eller låta genomföra sådana prov.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.