1074/1999

Given i Helsingfors den 26 november 1999

Förordning om temporär ändring av förordningen om alkoholdrycker och sprit

På föredragning av omsorgsministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till socialoch hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

fogas temporärt till förordningen (1344/1994) om alkoholdrycker och sprit av den 22 december 1994 en ny 23 a § som följer:

23 a §

Utan hinder av vad som stadgas i 23 § ovan i denna förordning, sådan den lyder delvis ändrad den 24 mars 1995 (460/1995) och 30 juni 1995 (951/1995), alkoholdrycker får serveras den 1 januari 2000 ända till halvfyra förutsatt att vederbörande serveringsställe innehar då ett giltigt tillstånd beviljat av produkttillsynscentralen för servering av annan alkoholdryck än enbart genom jäsning tillverkad, som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol. Detta förutsätter att serveringsstället gör senast den 15 december 1999 till länstyrelsen, kommunen och den lokala polisen en skriftlig anmälan, som har karaktären av information.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999 och gäller till den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 26 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.