1052/1999

Utfärdat i Helsingfors den 11 november 1999

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 12 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till handels- och industriministeriets beslut den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1782/1995) som följer:Detta beslut träder i kraft den 1 december 1999.

Helsingfors den 11 november 1999

Minister
Kimmo Sasi

Regeringsrådet
Timo Pekkarinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL
12 §
Föreningsregisterärenden
Intyg
Utdrag ur föreningsregistret 60 mk
Bestyrkt kopia av stadgarna 60 mk
Diarieintyg 25 mk
Annan bestyrkt kopia av en förenings handling 25 mk/sida
Förhandsgranskningsärenden
Förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 1―5 paragrafer 300 mk
Förhandsgranskning av en förenings stadgar och stadgeändringar, 6 eller flera paragrafer 1 000 mk
Avgifter för behandling av föreningsregisteranmälan
Föreningens grundanmälan (icke förhandsgranskad) 300 mk
Föreningens grundanmälan (förhandsgranskad) 80 mk
Anmälan om ändring av föreningens stadgar (icke förhandsgranskad) 300 mk
Anmälan om ändring av föreningens stadgar (förhandsgranskad) 80 mk
Anmälan om byte av styrelseordförande och annan namntecknare 50 mk
Användning av adb-system
Anslutningsavgifter
Användarkod 1 500 mk
Användarkoder 2―10 250 mk/st
Användarkoder över 10 100 mk/st
Användningsavgifter
Förfrågning 2 mk
Firmaförfrågning 1 mk
Föreningsregisteruppgifter på CD-ROM
Enskild prenumeration 300 mk
Fortlöpande prenumeration, årsavgift 500 mk
Förteckning över föreningsregistret
Grundavgift för en förteckning
som gjorts upp över uppgifterna i föreningsregistret 200 mk
samt dessutom för varje förening som ingår i förteckningen 2 mk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.