1035/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Lag om ändring av 6 § lagen om skada, ådragen i militärtjänst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 maj 1948 om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 6 § 3 mom., sådant det lyder i lag 977/1996, som följer:

6 §

Till en skadad eller insjuknad vars invaliditetsgrad är minst 10 procent kan betalas ersättning för redskap och anordningar som hör till hans bostad samt för ändringsarbeten i bostaden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 67/1999
ShUB 15/1999
RSv 51/1999

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.