1028/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Lag om temporär ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) temporärt en ny 48 a § som följer:

48 a §
Temporär skattefrihet för fastigheter som överlåts till kommuner

Vinst som erhållits från överlåtelse av egendom är inte skattepliktig inkomst, om en fysisk person eller ett dödsbo överlåter fast egendom till en kommun den 1 oktober 1999 eller därefter, senast den 30 juni 2000.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1999 och gäller till och med den 30 juni 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1999.

RP 101/1999
StaUB 15/1999
RSv 62/1999

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.