1027/1999

Given i Helsingfors den 12 november 1999

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) en ny 61 a § som följer:

61 a §
Dröjsmålsförhöjning

Förhöjning som betalas på grund av försenad betalning av lagstadgad pension, av ersättningar som betalas med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), patientskadelagen (585/1986) eller trafikförsäkringslagen (279/1959) eller av lagstadgade sociala förmåner eller frivilliga tilläggsför- måner från pensionsstiftelser eller försäkringsanstalter, skall vid beskattningen anses vara samma inkomst som den inkomst till vilken förhöjningen hänför sig. Förhöjning som betalas på grund av att en ovan nämnd skattefri betalning har försenats är skattefri.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2000.

RP 101/1999
StaUB 15/1999
RSv 62/1999

Helsingfors den 12 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.