1025/1999

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om ändring av 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1997 om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) 2 § 2 mom. som följer:

2 §
Intyg om tjänstgöring

Ansökan om intyg skall tillställas Krigsar-kivet senast den 31 december 2004.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 65/1999
ShUB 8/1999
RSv 27/1999

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.