1022/1999

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 5 november 1999

Lag om ändring av 9 § lagen om frontmannapension

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 § lagen den 28 januari 1977 om frontmannapension (119/1977),

sådant detta lagrum lyder i lag 983/1996, ett nytt 3 mom. som följer:

9 §

Till personer som har ett i 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg över deltagande i sådana minröjningsuppdrag som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag betalas [ Den märkta texten har rättat (1999), Originaltexten lydde: 1 mom. 3 punkten i nämnda ] lag betalas fronttillägg. De har dock inte rätt till extra fronttillägg enligt 9 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 62/1999
ShUB 14/1999
RSv 50/1999

Helsingfors den 5 november 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.