1006/1999

Utfärdat i Helsingfors den 4 november 1999

Statsrådets beslut om ändring av 12 § stastrådets beslut om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändrat 12 § 7 mom. i sitt beslut av den 10 december 1998 (943/1998), som följer:

12 §
Stöd per djurenhet

Regioner C1 C2 C2 norr C3 C3 C4 C4
och
skärgården P1, P2 P3, P4 P4 P5
dikor 850 900 1 350 1 800 1 800 2 900 2 900
tjurar, 6 mån. och över 2 000 2 050 2 500 2 950 2 950 4 050 4 050
tackor, getter 2 000 2 050 2 500 4 450 5 050 6 150 7 750
svin 1 346 1 366 1 886 1 886 1 886 2 316 2 316
hönor 1 154 1 180 1 700 2 110 2 110 3 310 3 310
övriga fjäderfän 980 1 025 1 585 1 985 1 985 3 185 3 185
hästar 650 650 650 650 650 650 650


Detta beslut träder i kraft den 10 november 1999

Helsingfors den 4 november 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Esa Hiiva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.