973/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Lag om ändring av 51 kap. 6 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 51 kap. 6 § 3 mom.,

sådant det lyder i lag 475/1999 som följer:

51 kap.

Om värdepappersmarknadsbrott

6 §
Definitioner

Vad som i detta kapitel bestäms om värdepapper skall också tillämpas på standardiserade optioner eller terminer som avses i lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) samt på derivatavtal som avses i 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen och som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel. Vad som i detta kapitel föreskrivs om överlåtelse eller förvärv av värdepapper skall även tillämpas på standardiserade optioner och terminer och på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom utgörs av värdepapper som är föremål för offentlig handel. Bestämmelserna i 1 och 2 § i detta kapitel skall tillämpas på standardiserade optioner eller terminer samt på derivatavtal som skall jämställas med standardiserade optioner eller terminer och vars underliggande egendom är ett värdepapper som är föremål för offentlig handel, oberoende av om det har avtalats om överlåtelse av den underliggande egendom som avses i derivatavtalet eller om kompenserande gottgörelse.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

RP 47/1999
EkUB 5/1999
RSv 28/1999

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.