958/1999

Given i Helsingfors den 22 oktober 1999

Lag om ändring av 5 § lagen om skuldebrev

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 juli 1947 om skuldebrev (622/1947) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag 188/1968, som följer:

5 §

Om förfallodagen eller den sista dagen av betalningstiden är en helgfri lördag, en helgdag, självständighetsdagen, första maj eller jul- eller midsommaraftonen, får betalningen göras första vardagen därefter. Detsamma gäller om förfallodagen eller den sista betalningsdagen är en dag då de betalningssystem som allmänt används vid betalningar mellan bankerna enligt ett meddelande från Finlands Bank som publiceras i författningssamlingen inte är i bruk på grund av ett beslut från Europeiska centralbanken eller Finlands Bank.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1999.

Bestäms någon annanstans att en förfallodag som infaller en helgdag skall skjutas fram till följande vardag, gäller bestämmelsen också sådana förfallodagar då de betalningssystem som allmänt används vid betalningar mellan bankerna enligt ett meddelande från Finlands Bank som publiceras i författningssamlingen inte är i bruk på grund av ett beslut från Europeiska centralbanken eller Finlands Bank.

RP 52/1999
EkUB 7/1999
RSv 31/1999

Helsingfors den 22 oktober 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.