955/1999

Givet i Helsingfors den 18 oktober 1999

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om upphävande av förordning (EG) nr 1064/1999

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straff för överträdelser av följande förordning om Förbundsrepubliken Jugoslavien bestäms i 46 kap. 1―3 § strafflagen: Rådets förordning (EG) nr 2151/1999 om införande av ett förbud mot flygningar mellan gemenskapens och Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorier med undantag av Republiken Montenegros och Kosovoprovinsens och om upp- hävande av förordning (EG) nr 1064/1999; EGT nr L 264, 12.10.1999, s. 3. Om förverkandepåföljder bestäms i kapitlets 8― 13 §.

Rådets förordning trädde i kraft samma dag som den offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Med anledning av att förordning 1064/1999 upphävs upphör straffpåföljderna för överträdelser av förordning (EG) nr 1064/1999, så som dessa meddelats i utrikesministeriets meddelande 713/1999 av den 2 juni 1999, att gälla.

Helsingfors den 18 oktober 1999

Utrikesminister
Tarja Halonen

Ambassadråd
Raili Lahnalampi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.