892/1999

Utfärdat i Helsingfors den 8 september 1999

Miljöministeriets beslut om ändring av miljöministeriets beslut om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) ändrat 2 § 1 mom. 6 punkten i miljöministeriets beslut om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, sådant det lyder ändrat genom miljöministeriets beslut 35/1996, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp är:


6) registrering av en anläggning enligt lagen om frivilligt deltagande för industriföretag i miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (1412/1994):

― anslutning till registret 10 000 mark, dock så att då färre än 50 anställda arbetar vid anläggningen är avgiften 6 000 mark;

― anslutning till försöksregistret 5 000 mark;

― årlig registrerings- och försöksregisteravgift 1 000 mark;Detta beslut träder i kraft den 15 september 1999.

Helsingfors den 8 september 1999

Miljöminister
Satu Hassi

Regeringssekreterare
Jukka Nurmio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.