883/1999

Utfärdat i Helsingfors den 3 september 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förvaltningen av informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 3 § 1 mom. i sitt beslut av den 29 juni 1995 om förvaltningen av informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter (932/1995) som följer:

3 §
Kommissionen för informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i den i 1 § nämnda rådets förordning en kommission, vars uppgift är att

1) i Finland sköta de uppgifter som i den i 1 § nämnda rådets förordning åläggs den nationella kommittén, och

2) övervaka verksamheten inom informationssystemet för jordbrukets redovisningsuppgifter och lägga fram de förslag till utvecklande av systemet som den anser behövliga.Detta beslut träder i kraft den 15 september 1999.

Helsingfors den 3 september 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Sven Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.