876/1999

Given i Helsingfors den 3 september 1999

Förordning om ikraftträdande av konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

På föredragning av utrikesministern föreskrivs:

1 §

Den i Paris den 14 november 1970 ingångna konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom, vari vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 28 maj 1999 (875/1999) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, och vilken republikens president ratificerat likaså den 28 maj 1999 och beträffande vilken ratifikationsinstrumentet har deponerats hos Unescos generaldirektör den 14 juni 1999, träder i kraft den 14 september 1999 så som därom har överenskommits.

2 §

I samband med deponeringen av ratifika-tionsinstrumentet har Finland avgivit följande förklaring:

Finlands regering anmäler att den genomför bestämmelserna i artikel 7 punkt b underpunkt ii i denna konvention i överensstämmelse med de förpliktelser som följer av Unidroit-konventionen om stulna eller olagligt exporterade kulturföremål, ingången i Rom den 24 juni 1995.

3 §

Lagen den 28 maj 1999 om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom (875/1999) och denna förordning träder i kraft den 14 september 1999.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 92/1999)

Helsingfors den 3 september 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.