834/1999

Utfärdat i Helsingfors den 2 augusti 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förvaltningen av det nationella produktionsstödet för mjölk i anslutning till andelsmejeriet Mouhijärven Osuusmeijeris konkurs

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Vid förvaltningen av det stöd som avses i 6 § 1 mom. statsrådets beslut av den 10 december 1998 om vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1999 (941/1998) och som betalas på grundval av mjölk som andelsmejeriet Mouhijärven Osuusmeijeris (andelsmejeriet) mjölkproducenter levererat till sagda mejeri under maj och juni 1999 och för att trygga statens fordringar vid konkursförfarandet förfars på det sätt som bestäms i detta beslut.

2 §
Betalning av produktionsstöd

Jord- och skogsbruksministeriet betalar på ansökan de produktionsstöd för mjölk som avses i detta beslut till andelsmejeriets mjölkproducenter till den del som de uteblivit på grund av att mejeriet försatts i konkurs.

3 §
Ansökan om produktionsstöd

Jord- och skogsbruksministeriet sänder förhandsifyllda ansökningsblanketter för ansökan av produktionsstöd till andelsmejeriets mjölkproducenter.

Mjölkproducenten skall sända den kompletterade och undertecknade ansökan till jord- och skogsbruksministeriet senast den 20 augusti 1999.

4 §
Bevakning av konkursfordran

Jord- och skogsbruksministeriet sköter vid andelsmejeriets konkursförfarande om bevakningen av fordran som uppkommit med anledning av statens stödmedel som erlagts till andelsmejeriet för betalning av produktionsstöd och som inte redovisats vidare till jordbrukarna.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 4 augusti 1999.

Helsingfors den 2 augusti 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.