727/1999

Given i Helsingfors den 11 juni 1999

Förordning om ändring av 1 § förordningen om tullverkets åligganden vid trafikförsäkring av motorfordon som införts till landet för tillfälligt bruk

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 24 mars 1995 om tullverkets åligganden vid trafikförsäkring av motorfordon som införts till landet för tillfälligt bruk (456/1995) 1 § 1 mom. som följer:

1 §

Tullmyndighet skall se till att den som från en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för tillfälligt bruk inför ett motorfordon innehar ett internationellt trafikförsäkringskort eller ett gränsförsäkringskort för trafikförsäkring som är i kraft inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det försäkringskort som avses ovan krävs dock inte för motorfordon registrerat i Finland, Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Island, Storbritannien eller i därtill hörande Alderney, Guernsey, Isle of Man eller Jersey eller i Italien, Österrike, Grekland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Norge, Nordirland, Portugal, Frankrike, Sverige, Tyskland, San Marino, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Danmark (inklusive Färöarna), Tjeckien, Ungern eller Vatikanstaten.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

Helsingfors den 11 juni 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.