692/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 89 § jaktlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i jaktlagen av den 28 juni 1993 (615/1993) 89 § som följer:

89 §
Tillämpning av handläggnings- och offentlighetsbestämmelserna

När ärenden som avses i denna lag handläggs av Jägarnas centralorganisation, jaktvårdsdistrikten och jaktvårdsföreningarna skall i tillämpliga delar iakttas vad lagen om förvaltningsförfarande (598/1982) föreskriver om förfarandet hos myndigheter. Lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/1966) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) skall tillämpas på motsvarande sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.