652/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av 60 § lagen om republikens presidents kansli

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 december 1995 om republikens presidents kansli (1382/1995) 60 § som följer:

60 §

Angående tystnadsplikt i fråga om ärenden och handlingar som handläggs av republikens president och kansliet gäller lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), om inte något annat besluts av re- publikens president för att värna om nödvän-dig sekretess med tanke på utövningen av presidentämbetet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.