637/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av lagen om anordningars energieffektivitet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (1241/1997) 17 § samt

ändras 16 § som följer:

16 §

Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorganen har rätt att utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifter om någons ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller personliga förhållanden, som de tagit del av vid utförandet av uppgifter i enlighet med denna lag, till organ som utför sådan besiktning som avses i denna lag, till internationella organisationer och stater som deltar i internationellt samarbete, om uppgifterna behövs för det internationella samarbetet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.