628/1999

Given i Helsingfors den 21 maj 1999

Lag om ändring av lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 maj 1994 om datasekretessnämnden och dataombudsmannen (389/1994) 10 §, sådan den lyder i lag 631/1995, samt

ändras 9 § som följer:

9 §

Dataombudsmannen och datasekretessnämnden får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) lämna ut uppgifter om tekniskt skydd för register till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998
FvUB 31/1998
RSv 303/1998

Helsingfors den 21 maj 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.