584/1999

Utfärdat i Helsingfors den 5 maj 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 11 § 1 mom. och 13 § 2 mom. i sitt beslut av den 30 juni 1995 om namnskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (933/1995) som följer:

11 §
Tillsyn

Användningen av ett registrerat namn och tillsynen över att registreringsvillkoren iakttas styrs av jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsverket samt social- och hälsovårsministeriet, var och en inom sitt verksamhetsområde. Tillsynen sköts i fråga om jordbruksproduktionen av jord- och skogsbruksministeriet, i fråga om växtprodukter av kontrollcentralen för växtproduktion och i fråga om livsmedel av de myndigheter som avses i livsmedelslagen (361/1995). För tillsynen över alkoholdrycker svarar social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.


13 §
Namnskyddsarbetsgruppen

Arbetsgruppen har en ordförande och högst tio medlemmar, vilka var och en har en personlig suppleant. Arbetsgruppens ordförande och medlemmar skall vara sakkunniga på jordbrukets område och i livsmedelsbranschen och de skall företräda jordoch skogsbruksministeriet, kontrollcentralen för växtproduktion, livsmedelsverket, patentoch registerstyrelsen, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, konsumentverket, landsbygdsnäringsdistrikten, universiteten samt de näringsidkare som använder skyddade namn. Jord- och skogsbruksministeriet förordnar en sekreterare för arbetsgruppen.


Detta beslut träder i kraft den 12 maj 1999.

Helsingfors den 5 maj 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Sirpa Karjalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.