569/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Förordning om ersättande av kostnaderna för sjukvårdsförmåner enligt överenskommelsen med Estland om social trygghet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 76 a § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant det lyder i lag 982/1986, och med stöd av lagen den 15 augusti 1997 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Estland om social trygghet (884/1997):

1 §

Folkpensionsanstalten sköter de uppgifter i samband med ersättande av kostnaderna för sjukvårdsförmåner som följer av överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Estland om social trygghet.

2 §

Enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster skall till folkpensionsanstalten anmäla de kostnader som personer som har rätt till sjukvårdsförmåner i Estland åsamkats till följd av sjukvård som på grundval av den i 1 nämnda överenskommelsen givits i Finland. Folkpensionsanstalten meddelar närmare föreskrifter om anmälningsförfarandet.

3 §

Staten överför till folkpensionsanstalten de medel, som behövs för återbetalning till inrättningen i fråga i Estland, på basis av en utredning som pensionsanstalten lägger fram minst en månad innan betalningen förfaller. Folkpensionsanstalten redovisar motsvarande ersättning som den mottagit direkt till staten.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 7 maj 1999. Den tillämpas dock från den 31 december 1998.

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.