556/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av 32 kap. rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i rättegångsbalken 32 kap., sådant det lyder jämte ändringar, som följer:

32 kap.

Vite

1 §

Ett vite som föreläggs av allmän domstol eller som föreläggs för att säkerställa en rät- tegång utsätts till ett visst belopp med beaktande av den bötfälldes betalningsförmåga. Vitet kan av särskilda skäl dömas ut till lägre belopp än vad som utsatts.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 74/1998
LaUB 25/1998
RSv 274/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.