553/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av 11 § lagen om strafforderförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 11 § lagen den 26 juli 1993 om strafforderförfarande (692/1993) ett nytt 3 mom. som följer:

11 §

Om den som meddelats ett straffanspråk motsätter sig detta endast i fråga om dagsbotsbeloppet, kan den som utfärdar straffordern, på basis av en utredning som han har tillställts, utan hinder av 1 mom. 1 punkten och utan att saken förs till domstol utfärda straffordern på det sätt som yrkas av den som meddelats straffanspråket.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 74/1998
LaUB 25/1998
RSv 274/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.