549/1999

Given i Helsingfors den 30 april 1999

Lag om ändring av 20 kap. 12 § sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 20 kap. 12 § sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) som följer:

20 kap.

Straffstadganden

12 §
Hänvisningsbestämmelse

Om straff för fylleri i sjötrafik och för överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad bestäms i 23 kap. 5 och 8 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1999.

RP 32/1997
LaUB 24/1998
RSv 263/1998

Helsingfors den 30 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.