535/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Lag om ändring av 74 § sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 74 § sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978) ett nytt 3 mom. som följer:

74 §
Upprätthållande av ordning

Utöver vad som bestäms i 1 och 2 mom. kan befälhavaren för ett fartyg som utför sådan befordran av passagerare som avses i 15 kap. sjölagen utse ordningsvakter för att övervaka ordningen och säkerheten på fartyget och i dess omedelbara närhet. Om behörighetskraven för de ordningsvakter som avses i detta moment samt om deras utbildning, befogenheter och skyldigheter bestäms i lagen om ordningsvakter (533/1999).


Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

RP 148/1998
FvUB 33/1998
RSv 301/1998

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.