534/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Lag om ändring av 22 § lagen om friluftsliv

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 22 § 1 mom. lagen den 13 juli 1973 om friluftsliv (606/1973), sådant det lyder i lag 1343/1994, som följer:

22 §

Den som driver en campingplats kan tillsätta ordningsvakter för att övervaka ordningen och säkerheten på campingplatsen och i dess omedelbara närhet. Den lokala polisen på den ort där campingplatsen är belägen kan vid behov meddela den som driver campingplatsen föreskrifter om tillsät tandet av ordningsvakter. Om behörighetskraven för ordningsvakterna samt om deras utbildning, befogenheter och skyldig-heter bestäms i lagen om ordningsvakter (533/1999).Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

RP 148/1998
FvUB 33/1998
RSv 301/1998

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.