518/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Förordning om ändring av 2 och 3 § förordningen om utsökningsavgifter

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (35/1995) 2 och 3 § som följer:

2 §
Tabellavgift

För indrivning av penningfordran skall gäldenären betala en tabellavgift enligt beloppet på indriven fordran eller del därav enligt följande:

Fordran eller del däravTabellavgift
mkmk
högst 400 40
över 400 men högst 1 000 70
över 1 000 men högst 2 000 150
över 2 000 men högst 4 000 300
över 4 000 men högst 10 000 450
över 10 000 men högst 50 000 700
över 50 000 1 100
3 §
Hinderavgift

När verkställighetshandlingarna återsänds till sökanden på grund av att indrivningen av penningfordran mött hinder eller sökanden återkallat sin ansökan, skall sökanden i hinderavgift betala 20 mark per ärende. Om ansökan återkallas på grund av att fordran under utsökningen betalats till någon annan än utsökningsmyndigheten, uppbärs hinderavgiften hos sökanden, om inte en tabellavgift enligt 2 § motsvarande det betalda beloppet har kunnat uppbäras hos gäldenären.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1999.

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.