515/1999

Given i Helsingfors den 22 april 1999

Lag om ändring av 30 kap. 3 § strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 30 kap. 3 §, sådan den lyder i lag 769/1990, som följer:

30 kap.

Om näringsbrott

3 §
Konsumentkreditbrott

Den som i näringsverksamhet av en konsument eller av någon som lever i gemensamt hushåll med honom för en fordran som grundar sig på konsumentkredit, i strid med förbudet i 7 kap. 14 § konsumentskyddslagen, tar emot en växelförbindelse eller annan förbindelse eller för indrivning av en konsumentfordran använder tratta, skall för konsumentkreditbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1999.

RP 199/1996
LaUB 30/1998
RSv 302/1998

Helsingfors den 22 april 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.